tepelní čerpadlo pro vytápění,
ohřev TUV

Tepelná čerpadla

  • Vysoká kvalita a spolehlivost
  • Nízká hlučnost
  • Možnost vytápění i chlazení
  • Mimořádně vysoká účinnost
  • Elegantní design
  • Ohřev TUV
  • Možné napojení na zdroj obnovitelné elektrické energie
  • Vzdálená správa
  • Modularita

Průmyslové využití tepelných čerpadel si vždy žádá individuální řešení. S klientem se dohodneme, jakou funkci má tepelné čerpadlo v objektu mít a jakou má přinést službu. Podle toho volíme technologii (voda, vzduch, země), vybíráme moduly a celý systém konfigurujeme. T-Power dodává tepelná čerpadla primárně pro vytápění, ohřev TUV a chlazení v objektech, kde jsou instalována.

Výhodou této technologie je zejména možnost napojení na obnovitelný zdroj elektrické energie. To s sebou přináší větší míru soběstačnosti objektu, znatelné úspory a možnost efektivně pracovat s nadvýrobou elektrické energie.

Ve výrobních areálech se tepelné čerpadlo využívá pro práci s odpadním teplem či odpadním studeným vzduchem. Skrze tepelné čerpadlo lze efektivně usměrňovat teplo nebo chlad důležitý pro výrobní linky určitých provozů. V kombinaci se systémem chytré elektroinstalace získáte nástroj efektivního vytápění a chlazení, který významně přispěje k maximalizaci vašich úspor.
Máte zájem o bližší informace? Napište nám.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Využití tepelného čerpadla v průmyslovém provozu

Investor: EPCOS s.r.o., součást nadnárodního koncernu TDK – výrobce elektronických komponent
Cíl: využití odpadního tepla k ohřevu vody a odpadního studeného vzduchu k chlazení

Během každého průmyslového procesu dochází k vysoké spotřebě energie. Navíc je v jeho průběhu nutné zajistit ohřev užitkové a technologické vody nebo chlazení provozu, k čemuž slouží různé kombinace energetických zdrojů. Společnost EPCOS instalovala ve svých halách efektivní a úsporné řešení, které v sobě spojuje ohřev vody, využití odpadního tepla i chlazení.

Ke změně energetických zdrojů vedly firmu vysoké provozní náklady spojené s energeticky velmi náročným procesem výroby. Původně zajišťovaly ohřev vody v jednotlivých halách samostatné systémy: zásobník o kapacitě několika tisíc litrů a plynový ohřívač. Chlazení odpadního tepla probíhalo prostřednictvím vzduchotechnického rozvodu s klimatizačními jednotkami.

„Po sérii zkoušek se zástupci firmy EPCOS rozhodli, že stávající soustavy nahradí čtyřmi tepelnými čerpadly systému vzduch-voda NIBE F2300-20. Cílem nového řešení bylo znásobení odpadního tepla pro účely ohřevu vody, a zároveň využití studeného vzduchu, který tepelné čerpadlo při svém provozu vypouští, k chlazení vnitřních prostor. Přínos nové technologie se potvrdil i v praxi. Společnost si nechala vyhodnotit reálnou návratnost investice a úsporu nákladů již v průběhu pilotního provozu prvního tepelného čerpadla. Poté co zaznamenala velmi příznivé výsledky - návratnost dva roky a úsporu až 400 tis. Kč, přistoupila k zapojení dalších tří tepelných čerpadel.”

Jiří Sedláček
ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ
divize skupiny NIBE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Instalace tepelného čerpadla v bytovém domě

Investor: Městská teplárenská Turnov
Cíl: centrální předehřev teplé vody

Tepelná čerpadla NIBE slouží velmi dobře k vytápění a ohřevu vody v rodinných domech. Jejich technologii však lze využít i pro speciální aplikace v jiných segmentech trhu, k nimž patří např. dodávky pro teplárny. Jedním ze zajímavých příkladů je řešení centrálního předehřevu teplé vody pro 503 bytových jednotek, které navrhla společnost Městská teplárenská Turnov ve spolupráci s NIBE Energy Systems CZ. Ve vnitřním prostoru kotelny nechaly instalovat dvě tepelná čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300-14, určená primárně pro venkovní použití.

„Předem se počítalo s tím, že na finálních 60°C dohřeje vodu plynový kotel. Hlavní funkcí obou tepelných čerpadel je předehřát vodu na cca 45°C. Zařízení navíc částečně slouží k chlazení vnitřních prostor kotelny. Měření zaznamenala, že při denním množství ohřívané vody cca 30m3 pracují tepelná čerpadla s vysokým topným faktorem až 4,7. Reálná návratnost investice je 2,3 roku.”

Jiří Sedláček
ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ
divize skupiny NIBE

Další technologie

Kontaktujte nás pro více informací

Zelená linka

+420 800 164 165

Volejte v pracovní dny od 9:00 do 17:00.