Vítejte v sekci MEC (Mobilní
Energetické Centrum)!

Chceme Vám nabídnout možnost energetické optimalizace pro Váš objekt.

Hlavním cílem této optimalizace je snížení Vašich nákladů za elektrickou energii prostřednictvím
následujících řešení:


Snížení hodnoty rezervovaného výkonu a s tím související platby.

Pokuty za překročení rezervovaného příkonu.

Řízení ¼ hod maxima, narovnání diagram spotřeb vůči distributorovi elektrické energie.

Ochrana a energetická záloha proti výpadkům elektrické energie či proti krátkodobému snížení kvality sítě (flickery), které mohou způsobit významné škody ve výrobě formou rekalibrace strojů, zmetkovitosti či přímé škody na zařízeních.

Eliminace pokut za překročení maxim.

Efektivnější řízení elektrické energie a její redistribuce v rámci energetických okruhů a jejich řízení.Máte zájem o bližší informace? Napište nám.

Studie proveditelnosti

Nabízíme Vám studii proveditelnosti, v rámci, které budou na základě Vašich dat, motivace a aktuálního stavu navržena jednotlivá řešení optimalizace Vašich spotřeb tak, aby výsledek dával maximální smysl s ohledem na využití generované energie, řešení výše zmíněných problémů a minimalizaci investičních nákladů s co nejvyšší mírou návratnosti v čase.

Výsledná studie bude přesně zobrazovat, jak daný stav zlepšit, co můžete udělat abyste snížili své účty a zlepšili své cash flow. Jedině s řádným a promyšleným krokem získáte nečekaně volné cash flow, které se může pohybovat v uspořených milionových částkách za rok. Nabídneme Vám dlouhodobé řešení s velmi nízkou dobou návratnosti od 2 do 15 let. Doba návratnosti vždy bude záviset na výsledném řešení, jeho objemu a způsobu provedení.

Řešení, které Vám nabídneme, jsme Vám schopni s garancí funkčnosti na klíč zrealizovat s pravidelným servisem.

Studie proveditelnosti obsahuje:

1

Analýzu Vašeho zadání a motivace.

2

Analýzu Vašich podkladů.

3

Navržení jednotlivých technologických řešení včetně jejich technické a ekonomické stránky.

4

Zhodnocení navržených systémů v profesionálním programu doplněný o výstupní zprávu, soběstačnost, využitelnost či cashflow.

5

Doporučení jedné technologie doplněné argumentací, proč zrovna tuto technologii zvolit.

Analýza proveditelnosti
- nejčastější dotazy

Co je analýza proveditelnosti?

Posouzení současného stavu konkrétního objektu a následný variantní návrh energetické optimalizace.

Proč bych ji měl chtít/Proč ji potřebuji?

Protože díky analýze proveditelnosti nalezneme optimální řešení současného stavu směrem k Vaší okamžité finanční úspoře, zlepšení výhledového cash flow a eliminace nákladů spojených s výpadky či krátkodobým snížením kvality distribuční sítě.

Jak vypadá?

Studie proveditelnosti obsahuje:
1. Analýzu Vašeho zadání a motivace
2. Analýzu Vašich podkladů
3. Navržení jednotlivých technologických řešení včetně jejich technické a ekonomické stránky
4. Zhodnocení navržených systémů v profesionálním programu doplněný o výstupní zprávu, soběstačnost, využitelnost či cashflow
5. Doporučení jedné technologie doplněné argumentací, proč zrovna tuto technologii zvolit
Studie proveditelnosti bude následně podkladem pro možnou realizaci vybraných technologií.

Kolik bude analýza proveditelnosti stát?

Cena studie proveditelnosti se odvíjí od velikosti Vašeho výrobního areálu/objektu/administrativního centra a rozsahu potřebné optimalizace.

Budu schopný se v analýze zorientovat a rozumnět ji?

Součástí analýzy proveditelnosti je srozumitelné shrnutí, po vypracování analýzy ji s Vámi bod po bodu projdeme.

Za jak dlouho analýzu proveditelnosti dostanu?

Obvyklá doba je do 20pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Proč mám za analýzu proveditelnosti platit? 

Vypracování analýzy je časově náročná a odborná práce. Během vypracování analýzy proveditelnosti zpracováváme vytížení výrobních linek, režim a plán výroby, a to současný tak budoucí, analýzu 1/4maxim, vazbu na rezervovaný příkon, dopady výpadků či krátkodobých poklesů kvality sítě. Analýza zpracovává napojení na další technologie, např. vytápění, kogeneraci, optimálizace řízení atd. Výsledkem analýzy zpravidla není jedno řešení ale jejich kombinace.

Jak si můžu být jistý, že analýza proveditelnosti obsahuje vše potřebné? Jakou máte kvalifikaci pro tvorbu těchto analýz?

Na analýze pracují certifikovaní odborníci. Každá analýza obsahuje veškeré informace, které naši specialisté potřebují k návrhu řešení. V T-Power máme tým vlastních zkušených projektantů s potřebným vzděláním, certifikacemi a dlouholetou praxí.

Jaká je splatnost analýzy proveditelnosti – platí se celá suma najednou, nebo po částech?

Platí se 50 % při podpisu smlouvy a 50 % po předání analýzy.

Je analýza proveditelnosti autorizovaná?

Analýza proveditelnosti zpracovává certifikovaný projektant ve specializovaném softwaru.

Zaručíte mi, že před realizací se analýza proveditelnosti nezmění, pokud si to nebudu sám přát? Například že se přestane něco vyrábět, zavře se dodavatelská firma apod.

To se samozřejmě může stát. U nás máte záruku, že jako náhradu dostanete výrobek stejných nebo lepších parametrů.

Jak se cena analýzy proveditelnosti promítne do celkových nákladů na dílo, tedy na realizaci analýzy?

V případě, že navržené technické řešení bude směřovat k samotné realizaci od naší společnosti, budou vynaložené náklady na přípravu analýzy zohledněny v ceně Díla formou nadstandardních služeb.

Říkáte, že navrhnete více řešení a z nich mi jedno doporučíte. Znamená to, že berete v úvahu veškerá dostupná zařízení na trhu, nebo máte jen svůj sortiment?

Používáme pouze kvalitní, námi ověřené komponenty a technologie.

Podle jakých kritérií vybíráte, co je pro mě nejlepší?

Návrh řešení dáváme na základě důkladné analýzy, kterou zaneseme do analýzy proveditelnosti, a také na základě letitých zkušeností.

Když mám speciální požadavky nebo část materiálu dodám sám, jste schopni to do analýzy proveditelnosti zakomponovat?

Ano, zvláštní požadavky dokážeme zohlednit. Váš vlastní materiál nemůžeme akceptovat, zejména proto, že pak nejsme schopni držet na něj záruku.

S kým analýzu proveditelnosti konzultujete? Například s univerzitou nebo jinou erudovanou institucí?

Neustále se vzděláváme a sledujeme trendy v oboru, inspirujeme se také v zahraničí. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Když si u vás objednám projekt, dám ho někomu zkontrolovat a on řekne, že je špatně – předěláte analýzu, nebo takového kritika argumentačně přesvědčíte, že projekt T-Power je správný?

Za analýzami si stojíme. Vycházíme z dat z projektu, která jsme získali analýzou klientova prostředí, a spoléháme se na letité zkušenosti specialistů T-Power.

Od analýzy proveditelnosti k realizaci může uplynout nějaká doba. Jakou mám záruku, že mi budete stále nabízet technologicky nejnovější řešení?

Pravidelně sledujeme trh. Pokud se objeví novější a prověřená technologie, rádi vám ji nabídneme a projekt aktualizujeme.

Mohu vidět analýzu někoho jiného?

Ano, můžete.

Mohu někde vidět realizace podle analýzy proveditelnosti?

Ano, po domluvě zcela jistě.

Vyzkoušejte také

Kontaktujte nás pro více informací

ADRESA společnosti

T-Power
Nádražní 1188
Prachatice
38301

E-mail

Napište nám, odpovídáme do druhého dne.

Zelená linka

+420 800 164 165

Volejte v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

O společnosti

Sídlo

Silver Planet s.r.o.
Nádražní 1188,
Prachatice 38301
ICO: 03541690
DIC: CZ03541690

Sledujte nás