fotovoltaická elektrárna

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Solární výrobny neboli fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou dnes již běžným pomocníkem domácností i firem: zvyšují míru energetické soběstačnosti objektu a podstatně redukují platby za dodávky elektřiny z distribuční sítě. S vlastní FVE dokážete překlenout krátkodobé výpadky elektřiny, efektivně ukládat nadvýrobu energie nebo ji využít k přímému nabíjení elektromobilu.

V čem spočívá technologie výroby elektřiny z FV zdrojů? Sluneční záření dopadá na křemíkové články FV panelů, kde se přímo mění v elektrickou energii. Z panelů propojených do řetězců se vzniklé rovnoměrné napětí odvádí do FV měniče, ve kterém se transformuje na požadovanou hladinu střídavého napětí.

Spolehněte se na letité zkušenosti T-Power a svěřte nám realizaci své vysněné FVE. Dodáme a instalujeme FV panely, konstrukci a kompletní technologii. Zajistíme rozvod kabelů a propojení od střechy až do technické místnosti. Připravíme podklady pro distribuční společnost a postaráme se o veškerou inženýrskou činnost - projektovou dokumentaci, stavební povolení, statický posudek a další nezbytnou administrativu. Odborné prohlídky, zkoušky, revize i zaškolení jsou samozřejmou službou pro naše klienty.


Společnost T-Power v rámci svých realizací navrhuje solární výrobny s cílem:

 • Zvýšení míry energetické soběstačnosti objektu
 • Snížení plateb za dodávky elektrické energie z distribuční sítě
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu spotřebované elektrické energie
 • Zvýšení kvality sítě v době osvitu
 • Možné překlenutí krátkodobých výpadků elektrické energie v době osvitu
 • Efektivního ukládání nadvýroby elektrické energie do baterií nebo pro vytápění TUV
 • Přímého nabíjení elektromobilů v době osvitu

Společnost T-power pro komerční sféru realizuje kompletní dodávky fotovoltaických elektráren zahrnující tyto položky a činnosti.

 • Dodávka a instalace fotovoltaických panelů, konstrukce jakož i dodávka kompletní FVE technologie ( meniče, optimizéry apod.)
 • Montáž kabelových tras, kabelových rozvodů a propojení od střešní části FVE až do technické místnosti, kde bude technologie umístěná
 • Napojení FVE k vnějšímu rozvodu distribuční sítě a k vnitřním rozvodům elektrické sítě objektu.
 • Příprava podkladů pro stanovení hladiny rezervovaného příkonu
 • Inženýrská činnost spojená s realizací FVE
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby
 • Stavební povolení / ohlášení stavby
 • Zajištění statického posudku, zajištění PBŘ
 • Odzkoušení FVE systému spojené s předáním a zaškolením
 • Úvodní odborná prohlídka, zkouška – revize, MPP
 • Instalace vzdáleného monitoringu, pokud to klient vyžaduje
 • Vypracování podkladů pro ERU a školení na fakturaci vůči distribuční společnosti (v případě výkupu)
Máte zájem o bližší informace? Napište nám.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Další technologie

Kontaktujte nás pro více informací

Zelená linka

+420 800 164 165

Volejte v pracovní dny od 9:00 do 17:00.