Financování

Pomůžeme se zajištěním dotací i financováním

Specializujeme se na získávání finančních prostředků z programů EU a programů financovaných z českých veřejných zdrojů. Poskytli jsme již mnoho konzultací a připravili úspěšné projekty, zejména ve vybraných dotačních programech.

S využitím zkušeností s přípravou projektů nabízíme organizacím komplexní servis při vypracování a podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů. Od schopnosti nalézt pro Váš záměr odpovídající finanční prostředky v rámci dotačních struktur přes vypracování expertních analýz, podložených sociologickými průzkumy až po bezchybné vypracování projektové dokumentace v předepsaných formulářích.

Co Nabízíme?

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl předložitelný a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

 • Najdeme pro vás vhodné zdroje financování pro vaše projekty
 • Připravíme žádosti
 • Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci
 • Pomůžeme s odevzdáním
 • Povedeme projektový management dotace
 • Zpracujeme výběrové řízení
 • Zajistíme publicitu a web
 • Vypracujeme závěrečnou zprávu

Máme bohatou praxi, kdy jsme se podíleli na více než 200 úspěšných projektů napříč všemi obory. Organizace a podnikatelské subjekty, se kterými jsme již spolupracovali.

 • Masarykova Univerzita
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Fakulta Srojní, ČVUT v Praze
 • Oblastní nemocnice Kladno a.s.
 • Farní charita Praha 1 - Nové město
 • Mateřská a základní škola Brno - Lidická
 • A mnoho dalších

Pomoc s přípravou žádosti o úvěr

Poraďte se s odborníky z T-Power o možných způsobech financování vaší nové FVE.

Naším partnerem je Raiffeisen stavební spořitelna - stabilní peněžní ústav, který našim klientům nabízí nadstandardní podmínky při financování projektů FVE. Délku úvěru je možné nastavit až na 18 let, a to s nízkým úrokem a možností bezúročného splacení kdykoliv v průběhu úvěru.

Navíc mohou klienti zvolit rozložení splátek podle svých možností. Poraďte se s odborníky z T-Power o možných způsobech financování vaší nové FVE.

Další technologie