Analýza

Analýza proveditelnosti

Mnohaleté zkušenosti nám ukázaly, že i zdánlivě stejné objekty, se stejnou spotřebou, rozlohou, grafickou polohou či počtem obyvatel, nemají stejné technické řešení navržených opatření.

Proto naše společnost nenabízí a nerealizuje anonymní "balíčková" řešení, ale navrhujeme každý systému individuálně, dle parametrů konkrétního objektu.

Na základě vašich dat, motivace a aktuálního stavu navrhneme komplexní technologické řešení pro Váš objekt zahrnující nejnovější technologie. Vypracovaná analýza proveditelnosti je podkladem pro realizaci s garancí funkčnosti, dlouhé životnosti, nepřetržitého monitoringu a pravidelného záručního a pozáručního servisu.


Co analýza proveditelnosti obsahuje:

1

Analýzu vašeho zadání, motivace, denního režimu objektu s vazbou na energetické potřeby

2

Detailní analýza vstupních dat

3

Návrh technologických řešení včetně technické a ekonomické stránky

4

Zhodnocení navržených systémů v profesionálním programu doplněné o výstupní zprávu, soběstačnost, využitelnost a cash flow

5

Doporučení jednoho navrženého řešení doplněné o argumentaci, proč zvolit právě to.

Analýza proveditelnosti
- nejčastější dotazy

Co je analýza proveditelnosti?

Posouzení současného stavu konkrétního objektu a následný variantní návrh energetické optimalizace.

Proč ji potřebuji?

Protože díky analýze proveditelnosti nalezneme optimální řešení současného stavu směrem k Vaší okamžité finanční úspoře, a u firemních objektů hlavně pro zlepšení výhledového cash flow a eliminace nákladů spojených s výpadky či krátkodobým snížením kvality distribuční sítě.

Jak analýza vypadá?

Studie proveditelnosti obsahuje:
1. Analýzu Vašeho zadání a motivace
2. Analýzu Vašich podkladů
3. Navržení jednotlivých technologických řešení včetně jejich technické a ekonomické stránky
4. Zhodnocení navržených systémů v profesionálním programu doplněný o výstupní zprávu, soběstačnost, využitelnost či cashflow
5. Doporučení jedné technologie doplněné argumentací, proč zrovna tuto technologii zvolit
Studie proveditelnosti bude následně podkladem pro možnou realizaci vybraných technologií.

Kolik bude analýza proveditelnosti stát?

Cena studie proveditelnosti se odvíjí od velikosti Vašeho výrobního areálu/objektu/administrativního centra/rodinného domu a rozsahu potřebné optimalizace. Cena analýzy je od 10tis. Kč.

Budu schopný se v analýze zorientovat a rozumnět ji?

Součástí analýzy proveditelnosti je srozumitelné shrnutí, po vypracování analýzy ji s Vámi bod po bodu projdeme.

Za jak dlouho analýzu proveditelnosti dostanu?

Obvyklá doba je do 20 pracovních dnů od dodání všech podkladů.

Proč mám za analýzu proveditelnosti platit? 

Vypracování analýzy je odborná, časově náročná práce. Pro firemní zákazníky v ní pracováváme vytížení výrobních linek, režim a plán výroby (současný i budoucí), analýzu čtvrthodinových maxim, vazbu na rezervovaný příkon, dopady výpadků či krátkodobých poklesů kvality sítě. Analýza zpracovává napojení na další technologie, např. vytápění, kogeneraci, optimalizaci řízení apod. Výsledkem analýzy zpravidla není jedno řešení, ale jejich kombinace. Pro majitelé rodinných domů v analýze vždy zohledníme konkrétní aktuální potřeby, doporučíme napojení solární střechy na technologie jako je např. tepelné čerpadlo, bateriové uložiště nebo aplikace chytrá domácnost. V analýze se vždy snažíme vypracovat vícero variant řešení, že kterých si majitel rodinného domu vybere mimo jiné i dle svých finančních možností.

Jak si můžu být jistý, že analýza proveditelnosti obsahuje vše potřebné? Jakou máte kvalifikaci pro tvorbu těchto analýz?

Na analýze pracují certifikovaní odborníci. Každá analýza obsahuje veškeré informace, které naši specialisté potřebují k návrhu řešení. V T-Power máme tým vlastních zkušených projektantů s potřebným vzděláním, certifikacemi a dlouholetou praxí.

Jaká je splatnost analýzy proveditelnosti – platí se celá suma najednou, nebo po částech?

Platí se 50 % při podpisu smlouvy a 50 % po předání analýzy.

Je analýza proveditelnosti autorizovaná?

Analýza proveditelnosti zpracovává certifikovaný projektant ve specializovaném softwaru.

Zaručíte mi, že před realizací se analýza proveditelnosti nezmění, pokud si to nebudu sám přát? Například že se přestane něco vyrábět, zavře se dodavatelská firma apod.

To se samozřejmě může stát. U nás máte záruku, že jako náhradu dostanete výrobek stejných nebo lepších parametrů.

Jak se cena analýzy proveditelnosti promítne do celkových nákladů na dílo, tedy na realizaci analýzy?

V případě, že navržené technické řešení bude směřovat k samotné realizaci od naší společnosti, budou vynaložené náklady na přípravu analýzy zohledněny v ceně Díla formou nadstandardních služeb.

Říkáte, že navrhnete více řešení a z nich mi jedno doporučíte. Znamená to, že berete v úvahu veškerá dostupná zařízení na trhu, nebo máte jen svůj sortiment?

Používáme pouze kvalitní komponenty a technologie, které jsme sami prověřili.

Podle jakých kritérií vybíráte, co je pro mě nejlepší?

Návrh řešení předkládáme na základě důkladné analýzy, kterou zaneseme do studie proveditelnosti, a také na základě letitých zkušeností.

Když mám speciální požadavky nebo část materiálu dodám sám, jste schopni to do analýzy proveditelnosti zakomponovat?

Ano, zvláštní požadavky dokážeme zohlednit. Váš vlastní materiál nemůžeme akceptovat, zejména proto, že pak nejsme schopni držet na něj záruku.

Konzultujete studii proveditelnosti s nějakou erudovanou institucí?

Neustále se vzděláváme a sledujeme trendy v oboru, inspirujeme se také v zahraničí. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Od analýzy proveditelnosti k realizaci může uplynout nějaká doba. Jakou mám záruku, že mi budete stále nabízet technologicky nejnovější řešení?

Pravidelně sledujeme trh. Pokud se objeví novější a prověřená technologie, rádi vám ji nabídneme a projekt aktualizujeme.

Mohu vidět analýzu někoho jiného?

Ano, můžete.

Mohu někde vidět realizace podle analýzy proveditelnosti?

Ano, po domluvě zcela jistě.

Další technologie

Kontaktujte nás pro více informací

Zelená linka

+420 800 164 165

Volejte v pracovní dny od 9:00 do 17:00.