Instalace střechy ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 - T-Power.cz

Instalace střechy ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40

Majitel tohoto rodinného domu se rozhodl pro nezávislost. Tento svůj požadavek se rozhodl vyřešit pomocí solární střechy SolteQ s krytinou QUAD Q40 kterou mu od návrhu až po montáž na klíč zrealizoval T-Power a jeho báječný tým.

solární střecha SolteQ QUAD Q40

solární střecha SolteQ QUAD Q40

Na této střeše má majitel instalovaný výkon 5 kWp energie. S tímto výkonem plně využívá zelenou energii ze solárních tašek v celé domácnosti.

Uvedený fotovoltaický systém je tvořený pomocí kvalitní technologie střídačů od německého výrobce SMA, Enwitec a baterií BYD které jsou schopny okamžitě reagovat na proměnné požadavky ve spotřebě a svou životností přesahují 25 let.

kombinace technologie SMA,Enwitec a BYD

kombinace technologie SMA,Enwitec a BYD

Celý systém pracuje tak, že solární fotovoltaické solární tašky SolteQ QUAD Q40 vyrobí na střeše stejnosměrnou elektrickou energii, tato energie je svedena přes pojistkové odpojovače a přepěťové ochrany do třífázového střídače SMA kde je přeměněna na střídavé třífázové napětí 3 x 230 V  které je zapojeno do celé domácí elektrické sítě. Na tuto síť je napojený ostrovní střídač od SMA který má plnou správu nad bateriovým úložištěm u baterií Lion s kapacitou 10 kWh a pracuje tak, že sám vykrývá okamžité požadavky domácí elektrické sítě.

Celý systém je navržený a zrealizovaný jako Back Up. Toto řešení pro majitele znamená absolutní nezávislost na distribuční síti. Již nikdy nemusí mít obavu z výpadku distribuční sítě a tzv. blackoutu.

Přebytky energie jsou ukládány do baterie která se následně podílí na dodávání energie do domácnosti v době kdy již nesvítí slunce. Takto nastavený systém je ohromnou energetickou úsporou v domácnosti.

graf výroby solární střechy ze solárních tašek QUAD Q40

graf výroby solární střechy ze solárních tašek QUAD Q40

Ve výše uvedeném horním grafu je vidět průběh spotřeby během celého dne. Z tohoto grafu vyčteme že solární energie vyrobená solárními taškami SolteQ QUAD Q40 která má na tomto grafu zelenou barvu nám začala do domu dodávat elektrickou energii od 9 hodiny ráno a solární střecha ze solárních tašek QUAD Q40 dodávala energii do 17:30 hodin.

Během této doby se plně pokrývala spotřeba domu ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 a okamžitá potřebná energie se doplňovala pomocí baterie která je v grafu zakreslena oranžovou barvou.

Spodní graf nám ukazuje plnou výrobu elektrické energie ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40. Vidíme zde, že výroba začala již kolem 7:30 hodin a končila před 18:00 hodinou. Zelená barva nám opět ukazuje výrobu ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 a červená barva nám ukazuje energii kterou vyrobily solární tašky SolteQ QUAD Q40 a která se použíla na nabíjení baterií.

Porovnáním obou grafů vidíme jak je tento celý systém správně nastavený protože zde nedochází k nechtěným přetokům el. energie do distribuční sitě.

Při porovnání spodního řádku zjistíme že odběr ze sítě i dodávka do sítě se rovná a tak zmíněný objekt byl v tento den plně soběstačný ve výrobě elektrické energie . Colou svou elektrickou náročnost v tomto dni plně pokryl ze solární střechy SolteQ QUAD Q40 a baterií.

Všichni jsme měli od počátku jasno a dokázali jsme navrhnout a zrealizovat velmi kvalitní fotovoltaickou elektrárnu ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 s technologií SMA podpořenou bateriemi BYD která majiteli bude bez poruchy slouřit desítky let a majitel tak získal ohromné úspory a nezávislost.

Tímto chci poděkovat za celý tým T-Power majiteli objektu že se plně spolehl na zkušenosti a profesionální rady celého týmu T-Power a pořídil si velmi kvalitní systém tvořený z kvalitních komponentů.

 

 Kontakujte nás a rádi Vám poradíme

V případě dotazů se Vám budou naši odborníci rádi věnovat.

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.